geodetické služby

Geometrické plány Louny

Nabízíme geometrické plány na rozdělení pozemků k realizování prodej pozemku. Geometrické plány na stavby ke kolaudacím staveb a jejich následného zápisu do katastru nemovitostí. Geometrické plány na věcné břemeno. Geometrické plány na vytyčonou nebo vlastníky odsouhlasenou hranici k zápisu této hranice do katastru nemovitostí.

Vytyčování pozemků

Telefonický kontakt

412 120 314
Internetový kontakt
E-mail:polanova.d@tiscali.cz
Adresa

Fügnerova 1524
440 01 Louny

Poslat kamarádovi Poslat kamarádovi